za usklađenost strateške kontrole trgovine

Poduzeće ima unutarnju organizacijsku strukturu koja je utvrđena u pisanom obliku (npr. u obliku organigrama) i koja omogućuje provođenje kontrola unutarnje usklađenosti. Identificira i imenuje osobu(e) s ukupnom odgovornošću da bi se osigurale obveze vezane uz korporativnu usklađenost. Imajte na umu da u nekim državama članicama to mora biti član višeg rukovodstva.

Sve funkcije, obveze i odgovornosti koje se odnose na usklađenost definiraju se, dodjeljuju i povezane su međusobno na način da osiguravaju rukovodstvu da poduzeće provodi ukupnu usklađenost. Kada je primjereno ili neophodno, funkcije i/ili obveze koje se odnose na kontrolu izvoza (ali ne cjelokupna odgovornost) mogu se delegirati unutar subjekta ili podijeliti između dvaju ili više korporativnih subjekata unutar EU-a.

Traženje ICP Web-mjesto