za usklađenost strateške kontrole trgovine

Poduzeće razvija postupke pregleda performansi da bi provjerilo svakodnevnu usklađenost posla unutar poduzeća i da provjeri jesu li operacije kontrole izvoza provedene na odgovarajući način u skladu s PUU-om. Pregled performansi se izvršava interno, omogućuje rano otkrivanje neusklađenosti i razvoj mjera za praćenje kontrole štete. Pregled performansi stoga smanjuje rizik za poduzeće.

Poduzeće ima uspostavljene postupke za revizije koje su sustavne, ciljane i dokumentirane inspekcije kojima se potvrđuje da se PUU pravilno provodi. Revizije se mogu provoditi interno ili ih mogu izvesti kvalificirani vanjski stručnjaci.

Izvješćivanje je skup postupaka za osoblje kontrole trgovine robe s dvojnom namjenom i za ostale zaposlenike u vezi s mjerama obavješćivanja i eskalacije koje se poduzimaju u slučaju sumnjivih ili poznatih incidenata neusklađenosti trgovine robom s dvojnom namjenom. Ne odnosi se na obveze vanjskog izvješćivanja, npr. u slučaju da je vaše poduzeće registrirano za uporabu opće izvozne dozvole EU-a prema uvjetima Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009.

Korektivne mjere su skup popravnih radnji kojima se jamči pravilna provedba PUU-a te uklanjanje identificiranih ranjivosti u postupcima usklađenosti.

Traženje ICP Web-mjesto