za usklađenost strateške kontrole trgovine

Ovaj Program unutarnje usklađenosti (PUU) pruža online osposobljavanje i alate za pomoć industriji u ispunjavanju zahtjeva nacionalnih i međunarodnih zahtjeva strateških kontrola trgovine.

Vodič za PUU pruža informacije i smjernice koje pomažu malim i srednjim poduzećima da uspostave, održavaju i poboljšaju PUU. Ovaj vodič promovira usklađenost najboljih praksi strateške kontrole trgovine te preporučuje osam osnovnih elemenata sveobuhvatnog i učinkovitog PUU-a (na temelju međunarodnih standarda). Alat također pruža pet „dodatnih“ ili diskrecijskih elemenata PUU-a za razmatranje, kao i provjeru transakcija i alate za procjenu, referentne materijale, pomoć pri provedbi PUU-a te resurse za industrijski sektor izrađen da dodatno usmjeri i podrži vaše poduzeće u razvoju i primjeni PUU-a te osigura usklađenost sa svim primjenjivim zakonima i propisima SKT-a.

Vodič za PUU podijeljen je u dva različita djela:

 • 1. dio se sastoji od“Informativnih materijala za PUU“ koji su osmišljeni da pomognu vašem poduzeću u shvaćanju i poznavanju strateške kontrole trgovine i PUU-a; i
 • 2. dio vodiča sastoji se od“Alata za provedbu PUU-a“ koji su osmišljeni da vašem poduzeću pomognu u razvoju i provedbi sveobuhvatnog i učinkovitog PUU-a.
   

1. DIO: Informativni materijali o PUU-u

1. dio Vodiča za PUU sastoji se od informativnog sadržaja koji je namijenjen podizanju svijesti vašeg poduzeća o SKT-u te konceptima i pojmovima vezanim za PUU.

Navigacija i uporaba stranice

Ovaj odjeljak je osmišljen da upozna korisnike s organizacijom, značajkama i mogućnostima Vodiča za PUU te da olakša navigaciju i uporabu PUU sadržaja i materijala.

Uvod u Programe nutarnje usklađenosti (PUU)

Ovaj odjeljak je namijenjen za uvodni dio i sadržaj je osmišljen da bi potaknuo korisnika na razmišljanje o tome kako strateška kontrola trgovine može potencijalno utjecati na vaše poslovanje te je li PUU prikladan za vaše poduzeće. Ovaj dio vodiča nastoji upoznati korisnika s osnovnim pojmovima strateške kontrole trgovine, vrstama robe i aktivnosti koje podliježu propisima i ograničenjima, vrstama industrije i sektora na koje utječe strateška kontrola trgovine te ulogu industrije u sprječavanju neovlaštenog prijenosa ili preusmjeravanja strateške robe. Ovaj odjeljak objašnjava svrhu i važnost programa unutarnje usklađenosti, prednosti i koristi koje PUU može pružiti poduzećima te gubitke povezane s nesukladnostima sa strateškom kontrolom trgovine. U ovom će se odjeljku također govoriti o važnosti prilagodbe PUU-a unutar vašeg poduzeća da bi se povećalo u najvećoj mogućoj mjeri njegova korisnost i učinkovitost. Također, ovaj odjeljak vodiča sadrži glosar pojmova koji pruža definicije za više 150 pojmova koji se koriste u Vodiču za PUU.

Elementi Programa unutarnje usklađenosti (PUU)

Ovaj odjeljak namijenjen je da se poboljša korisničko znanje i poznavanje elemenata koji čine sveobuhvatan i učinkovit PUU. Ovaj odjeljak pruža detaljan opis svih osam ključnih elemenata koji moraju biti prisutni u svakom PUU, kao i pet dodatnih elemenata koji mogu jamčiti razmatranje određenih poduzeća, organizacija ili industrijskih sektora. Svrha svakog elementa i zadaci koji se moraju poduzeti da bi se proveo svaki elemen opisani su detaljno.

2. DIO: Alati za provedbu PUU-a

2. dio Vodiča za PUU omogućuje korisnicima da izrade politike i postupke koji mogu voditi provedbu PUU-a. Ovaj dio vodiča će vašem poduzeću pomoći da izradi Priručnik za PUU prema procesima i postupcima usklađenosti SKT-a. 2. dio također sadrži niz resursa koje mogu uporabiti zaposlenici koji imaju funkcije usklađenosti STK-a da bi što bolje proveli PUU vašeg poduzeća.

Izrada Priručnika za PUU

Ovaj odjeljak Vodiča za PUU vodi vas kroz postupak pisanja jasnog i opsežnog Priručnika za PUU koji se temelji a osnovnim elementima PUU-a koji su navedeni u 1. dijelu. Ovaj vodič pruža predloške u MS Word® formatu koji korisniku omogućuju da izradi Vodič za PUU koji određuje politike poduzeća prema strateškoj kontroli trgovine i pruža detaljne smjernice o provedbi postupaka iz područja SKT-a u vašem poduzeću. Vodič pruža predložak za svaki element PUU-a koji se može. urediti i izmijeniti da odražava specifične PUU politike i postupke vašeg poduzeća. Predlošci daju upute korisnicima koji su odgovorni za pisanje Priručnika za PUU te identificiraju specifičan sadržaj koji vaše poduzeće može promijeniti. Kada dovršite, vaše će poduzeće imati prilagođen Priručnik za PUU koji će služiti kao temelj PUU-a vaše organizacije te budućih napora na području usklađenosti trgovine. Priručnik za PUU se može otisnuti, uvezati te podijeliti svim ključnim zaposlenicima i odjelima unutar vašeg poduzeća.

Resursi za provedbu

Odjeljak „Resursi za provedbu“ vodiča pružaju korisnicima razne resurse usklađenosti i alate za posao koji su izrađeni da bi vam pomogli u primjeni PUU-a vašeg poduzeća. Resursi se mogu koristiti da se educiraju ili osposobe zaposlenici vašeg poduzeća ili da poboljšate provedu politika i postupaka koji podupiru vaš PUU. Resursi za provedbu organizirani su u sljedećem podnaslovu:

 • Pomoć za provedbu PUU-a – MS Word® predlošci i kontrolne liste u ovom pododjeljku organizirani su oko Elemenata PUU-a te služe kao pomoć vašem poduzeću u učinkovitoj provedbi svakog elementa. Predlošci su praktični alati za pomoć koji služe da se poboljšaju kapaciteti i vještine relevantnog osoblja iz područja usklađenosti i da podrže napore u provjeri transakcija, klasifikaciji robe, osposobljavanju zaposlenika te revizije PUU-a vašeg poduzeća.
 • Nacionalni resursi iz područja strateške kontrole trgovine – Ovaj pododjeljak će prilagoditi vaše nacionalno tijelo da bi se uzele u obzir potrebne informacije specifične za vašu državu. Kada je jednom prilagođen, ovaj pododjeljak će sadržavati poveznice na relevantne zakone, propise i politike iz područja SKT-a u vašoj državi i daju kontaktne informacije o ovlaštenim nacionalnim tijelima i agencijama. Također su tamo izravne poveznice na državne portale (ako je primjenjivo u vašoj državi).
 • Međunarodni resursi iz područja strateške kontrole trgovine – Ovaj pododjeljak pruža poveznice na resurse strateške kontrole trgovine i referentne materijale iz cijelog svijeta. Materijali u ovom odjeljku su osmišljeni da bi prikazali međunarodne najbolje prakse i doprinijeli još boljem korisnikovom razumijevanju SKT-a i/ili povezanih koncepata PUU-a. Materijal iz ovog pododjeljka također se mogu koristiti da se podigne svijest zaposlenika i osposobe zaposlenici koji imaju odgovornosti na području usklađenosti trgovine.


Alati za industrijski sektor

Odjeljak „Alati za industrijski sektor“ omogućuju određenim korisnicima za prilagode svoj PUU na temelju vrste strateške robe ili aktivnosti/usluga s kojima se bave. Ovaj odjeljak vodiča daje dodatne resurse i smjernice za dobavljače iz kemijske industrije, izvoznike tehnologije, akademske i istraživačke organizacije, posrednike i pošiljatelje te proizvođače za obrambenu industriju. Ovaj odjeljak uključuje “Smjernice za prijenos tehnologije“ za pomoć poduzećima koja se bave materijalnim i nematerijalnim prijenosom kontrolirane tehnologije; “Smjernice za pošiljatelje“ za pomoć posrednicima u trgovini i subjektima iz otpremničke industrije i slanja, također sadrži i druge resurse i smjernice koje su usmjerene uglavnom na akademsku i istraživačku zajednicu, proizvođače za obrambenu industriju te kemijske dobavljače. Ako je primjenjivo na vaše poduzeće, sadržaj u ovom odjeljku može se upotrijebiti za prilagodbu vašeg PUU-a i uzeti u obzir jedinstvene izazove i faktore rizika s kojim se suočava vaš industrijski sektor..

Alat za provjeru stranaka s ograničenjima (RPST) i Alat za provjeru kontrolnih popisa (CLST)

2. dio Vodiča za PUU također uključuje dvije baze za pretraživanje, poznate kao RPST (Alat za provjeru stranaka s ograničenjima) i CLST (Alat za provjeru kontrolnih popisa).

The CLST (Alat za provjeru kontrolnih popisa) je tražilica po riječi koja omogućuje korisniku da identificira ispravan klasifikacijski broj robe (CCN) za određenu robu ili tehnologiju. CLST sadrži popis strateške robe i tehnologije koja je povučena izravno s Popisa robe s dvojnom namjenom Europske unije i Zajedničkog popisa robe vojne namjene ili nacionalnog popisa u vašoj državi. Unosom ključne riječi alat prikazuje rezultate grupirane prema hijerarhiji subjekta i klasifikacijskom broju. Korisnici mogu provjeriti tehničke specifikacije robe prema kontrolnim parametrima koji su opisani u kontrolnom popisu da vidi ako postoji podudarnost te određuje najprikladniju stavku na kontrolnom popisu. Pritiskom na rezultate, alat će prikazati relevantne informacije, uključujući potpun tekst unosa na popisu (uključujući tehničke napomene), definicije pojmova te u nekim slučajevima dat će i fotografiju kontroliranog predmeta, razlog za kontrolu te oznaku prema kombiniranoj nomenklaturi. I dalje je korisnik u konačnici odgovoran za utvrđivanje ispunjava li roba ili premašuje tehničke parametre kontrole povezane s određenim kontrolnim popisom te s određenim CCN brojem.. CLST je vrijedan alat za vaše poduzeće i može se koristiti za klasifikaciju nove robe ili za utvrđivanje ako djelatnosti u kojima posluje vaše poduzeće podliježu bilo kojoj dozvoli ili regulatornim zahtjevima.

The Alat za provjeru stranaka s ograničenjima (RPST) omogućuje korisniku da izvrši razinu dubinske analize kojom će osigurati da su sve stranke u transakciji (uključujući i posrednike u trgovini) provjerene u skladu s objavljenim popisima stranaka s ograničenjima. Korisnici mogu tražiti pojedinca, subjekt ili poduzeće, pretražiti sve stranke u transakciji ili učitati datoteku da bi se provjerila baza podataka klijenata. Svako pretraživanje proizvodi opsežno izvješće s detaljni informacijama o provjeri i rezultatima provjere koje korisnik može otisnuti, pohraniti ili poslati putem e-maila. RPST je ključan resurs usklađenosti koji vašem poduzeću može osigurati učinkovitu primjenu provjere transakcije u sklopu vašeg PUU-a. RPST može pomoći osigurati da vaše poduzeće ne posluje sa subjektima koji su pod ograničenjima ili zabranjeni u potpunosti te će osigurati vašem poduzeću da zadrži rezultate svih provjera izvršenih za određenu transakciju.

Preporučuje se korisnicima da uzmu vremena da sustavno pregledaju i procijene svaku+i odjeljak Vodiča za PUU. Ovaj Vodič za PUU promiče „najbolje prakse“usklađenost strateške trgovine, ali se preporučuje da se ovim informacijama koristite kao početnom točkom za uspostavu i provedbu PUU-a koji će na jedinstven način odgovarati vašim potrebama i područjima rizika vašeg poduzeća. Iako možda vaše poduzeće neće odmah prepoznati potrebu ili vrijednost određenih preporučenih elemenata PUU-a koji su navedeni u ovom vodiču, uspostava i primjena najboljih praksi usklađenosti trgovine omogućit će vašem PUU-u da se lakše prilagodi i proširi tijekom vremena, s ciljem osiguranja usklađenosti s rastućim zahtjevima SKT-a ili poslovnim zahtjevima.

Korisnici bi trebali započeti na način da pregledaju informativne materijale o PUU-u prije nego počnu ispitivati alate za provedbu PUU-a u ovom vodiču.

 • Prilikom uporabe vodiča, trebali biste stalno procjenjivati kako se preporučene politike usklađenosti, postupci, zaštitne mjere i prakse mogu integrirati u postojeće operacije vašeg poduzeća.
 • Resursi koji su dostupni u sklopu vodiča mogu se koristiti u vašem poduzeću da bi se ojačali vaši koraci u unutarnjoj usklađenosti i da se zaštite vaši poslovni interesi. Kada se svi dijelovi PUU-a koriste zajedno, Vodič za PUU može vašem poduzeću osigurati da:

   

  • Razvije operativni PUU koji će upravljati prijenosima i transakcijama u vašem poduzeći, u skladu s relevantnim zakonima i zahtjevima SKT-a;
  • Uvede mjere dubinske analize koje će vašem poduzeću omogućiti učinkovitiju provjeru stranaka u transakciji i odgovarajuću klasifikaciju strateške robe;
  • Uspostavi pisani Priručnim za PUU da bi se osigurale dosljedne upute i operativna primjena politika, postupaka, odluka i transakcija u vašem poduzeću, u skladu sa strateškom kontrolom trgovine;
  • Postavljanje pomoćnih alata/resursa za PUU relevantnim zaposlenicima koji će učinkovitije provesti PUU i smanjiti vjerojatnost da će doći do neovlaštenih transfera; i
  • Izraditi PUU koji će biti prilagođen vašem poduzeću i njegovim jedinstvenim potrebama i koji će se prilagoditi promjenjivim okolnostima i na taj način osigurati da je vaše poduzeće usklađeno sa zakonima i propisima strateške kontrole trgovine, na nacionalnom i međunarodnoj razini.