za usklađenost strateške kontrole trgovine

Korisnici mogu započeti navigaciju kroz Vodič za PUU iz Glavnog izbornika na Početnoj stranici Ovdje korisnici mogu uporabiti jedan od šest glavnih gumba za navigaciju na vrhu stranice, kao i CLST i RPST brze poveznice za pristup svim informacija i resursima na stranici. Postoje padajući izbornici koji se pojavljuju ispod svakog od 6 glavnih gumba za navigaciju koji korisniku omogućuju da istraži sastav svakog pododjeljka i pritisne na različite podnaslove da bi pristupio informacijama i resursima koji su dostupni.

Vodič za PUU podijeljen je u dva odvojena dijela: „Informativni materijali za PUU“ i „Alat za provedbu PUU-a“ Prva tri gumba za navigaciju (Uvod u PUU, Navigacija i uporaba stranice te Elementi PUU-a) su dio informativnih materijala. Svi ostali gumbi za navigaciju (Izrada Priručnika za PUU, Resursi za provedbu, Alati specifični za pojedine industrije, kao i CLST i RPST) sadrže sadržaje i materijale koji su namijenjeni da vam pomognu u provedbi PUU-a vašeg poduzeća.

Slijedi kratki opis svakog odjeljka Vodiča za PUU:

1. dio: Informativni materijali za PUU

  • Navigacija i uporaba mrežnog mjesta: Ovaj odjeljak korisnike upoznaje s organizacijom, značajkama i kapacitetima Vodiča za PUU te mu je cilj olakšati pravilnu navigaciju i uporabu sadržaja i materijala PUU-a.
  • Uvod u programe unutarnje usklađenosti: Ovaj odjeljak sadrži informacije koje se odnose na stratešku kontrolu trgovine (STK) i koncepte programa unutarnje usklađenosti (PUU), kao i glosar pojmova.
  • Elementi programa unutarnje usklađenosti: Ovaj dio pruža detaljna objašnjenja o svakom „ključnom“ elementu PUU-a (kao i dodatnim elementima koji mogu biti od koristi vašem poduzeću).

2. dio: Alati za provedbu PUU-a

  • Izrada Priručnika za PUU Ovaj odjeljak sadrži prilagodljive predloške u MS Wordu za svaki ključni element PUU-a koji se mogu uređivati da bi odražavali specifične politike i postupke vašeg poduzeća u odnosu na stratešku kontrolu trgovine.
  • Resursi za provedbu: Ovaj odjeljak sadrži različite resurse usklađenosti i alate za posao koji su izrađeni da bi vam pomogli u primjeni PUU-a vašeg poduzeća. Ovaj odjeljak pruža preko 100 poveznica na korisne reference i resurse, materijale koji mogu pojednostaviti znanje koje se odnosi na usklađenost SKT-a. i/ili može poslužiti za poboljšanje PUU-a vašeg poduzeća.
  • Alati za industrijski sektor: Ako je primjenjivo, resursi iz ovog odjeljka mogu se koristiti za daljnju prilagodbu vašeg PUU-a te se odnose na jedinstvene izazove i probleme s kojima se suočavaju poduzeća iz kemijske industrije te sektora tehnologije, akademskog i istraživačkog sektora, otpreme ili obrane.
  • Alat za provjeru stranaka s ograničenjima (RPST) i Alat za pretraživanje kontrolnih popisa (CLST): Gumbi za brze poveznice (koji se nalaze u desnom gornjem kutu početne stranice) omogućuju korisnicima jednostavan i izravan pristup alatima za provjeru transakcije PUU-a - CLST i RPST alatima. CLST pomaže u utvrđivanju je li određena roba ili tehnologija na nacionalnim kontrolnim popisima, dok RPST omogućuje korisnicima da pretraže sve stranke u transakciji da bi osigurali da se nijedna stranka ne nalazi na službenim popisima stranaka s ograničenjima ili zabranama (npr. Konsolidirani popis UN-a).