za usklađenost strateške kontrole trgovine

Nekoliko je čimbenika koji mogu zahtijevati PUU u vašem poduzeću Općenito govoreći, potreba za PUU-om ovisi o vrsti proizvoda vaše poduzeća te kome ih prodajete. U nekim slučajevima odluka o uspostavljanju PUU-a može se pokrenuti zbog pravnog zahtjeva, potrebe za dozvolom, kvalifikacijom za posrednika u trgovini ili programa pojednostavljenog carinjenja (npr. program ovlaštenog gospodarskog subjekta - AEO) ili drugih vanjskih ili unutarnjih poslovnih ciljeva.

Svako poduzeće koje se bavi strateškom robom, tehnologijama ili uslugama trebalo bi razmotriti uspostavu PUU-a. Čak i ona poduzeća koja se na bave strateškom robom trebala bi razmotriti usvajanje PUU-a. PUU pokazuje korporativnu filozofiju koja je posvećena poštivanju svih nacionalnih zakona i propisa te standarda globalne industrije. PUU također pokazuje da je vaše poduzeće pokrenulo zaštitne mjere na ključnim točkama u sustavu obrade narudžbi, u nastojanju da osigura opskrbni lanac te da osigura da se strateška roba upotrebljava samo za civilne namjene i da se njome koriste samo ovlašteni krajnji korisnici.

PUU se posebice preporučuje poduzećima koji provode jednu od sljedećih aktivnosti:

 • Proizvodi i/ili se bavi (uključujući posredništvo u trgovini/brokering) robom i tehnologijom s dvojnom namjenom - predmeti civilne uporabe koji se također mogu upotrijebiti ili prilagoditi za svrhe OMU-a ili konvencionalnog oružja;
 • Proizvodi i/ili se bavi (uključujući posredništvo u trgovini/brokering) streljivom ili predmetima i tehnologijom s vojnom namjenom;
 • Provodi redovitu trgovinu sa subjektima koji djeluju u državama koje su pod sankcijama/embargom UN-a ili pod drugim ograničenjima vezanih za trgovinu za pojedine vrste strateške robe (npr. izvoz alatnih strojeva u odredišta pod međunarodnim ili nacionalnim mjerama ograničenja kao što su embargo, sankcije, bojkot); i
 • Ponovni izvoz ili ponovni prijenos koji podliježu izvanteritorijalnim kontrolama koje održavaju države porijeka (npr. kontrole ponovnog izvanteritorijalnog izvoza SAD-a).

Ako se vaše poduzeće ne bavi strateškom robom ili ne provodi takvu vrstu aktivnosti, svejedno može biti korisno da poduzmete proaktivan pristup i primijenite program unutarnje usklađenosti. Uspostavom PUU-a za vaše će poduzeće biti manje vjerojatno da će:

 1. Prodati proizvod ili pružati uslugu inozemnim subjektima bez znanja o namjeravanoj krajnjoj uporabi;
 2. Prodati proizvod ili pružati uslugu inozemnim subjektima bez znanja je li ili nije subjekt stranka s ograničenjima prema UN-u ili nekom drugom državnom tijelu;
 3. Poslati proizvod ili prenijeti tehnologiju izvan države bez da se prethodno utvrdila tehnička specifikacija, klasifikacija robe i činjenica podliježe li nekoj vrsti regulatorne kontrole ili izdavanju dozvole u smislu strateške kontrole trgovine; i
 4. Razmijeniti kontrolirane informacije ili tehnologije s kolegama/partnerima/posjetiteljima/ostalima koji se nalaze na drugim lokacijama u svijetu bez odgovarajućih dozvola.

U nekim slučajevima odluka poduzeća da primijeni PUU je reaktivna mjera koju su pokrenuli vanjski ili unutanji čimbenici. Neki od potencijalnih pokretača koji mogu potaknuti poduzeće da uspostavi PUU su sljedeći:

 • Opetovana kašnjenja uvoza ili izvoza na granici – Poduzeća koja nisu dobro upućena u pitanja strateške kontrole trgovine mogu se potencijalno suočiti s kašnjenjima u državama koje imaju sveobuhvatne sustave strateške kontrole trgovine. Ova poduzeća često ne dobiju neophodnu papirologiju ili dozvole, a kao rezultat toga navedene pošiljke se detaljnije pregledavaju, što može uzrokovati kašnjenja ulaza ili izlaza robe od točke izlaza (POE). Zbog toga neka poduzeća uspostavljaju PUU da bi ublažila mogućnosti takvih problema. Također, u nekim državama prisustvo PUU-a omogućava poduzeću izuzeća od nekih sigurnih, standardnih carinskih postupaka, a što rezultira ubrzanim carinskim postupcima.
 • Želja za unaprjeđivanjem poslovne učinkovitosti - PUU može pomoći pojednostaviti poslovne procese te doprinijeti predvidljivosti, dosljednosti i sigurnosti transakcije. Kada su postupci i procesi uspostavljeni, zaposlenici će pitati prava pitanja (Koja je to roba? Gdje ide? Komu ide? Za što će se uporabiti?) pa će stoga i vrlo vjerojatno donositi dosljedne odluke koje će biti u najboljem interesu poduzeća.
 • Zabrinutost u pogledu troškova – Ponekad primjena PUU-a je rezultat jednostavne analize troškova i koristi u poduzeću. Poduzeća moraju procijeniti trošak uspostave PUU-a u odnosu na dugoročne troškove zbog utvrđivanja nesukladnosti (npr. administrativne, civilne i kaznene sankcije i šteta na račun ugleda).
  • Prisutnost PUU-a može povećati vjerojatnost da će transakciju odobriti tijelo za izdavanje dozvole i ograničava mogućnost odbijanja dozvole ili prekida u isporuci pošiljke.
  • PUU može poduzećima omogućiti da izbjegnu trošenje vremena i novca na transakcije koje će vrlo vjerojatno nacionalno tijelo za izdavanje dozvola odbiti.
 • Odnosi sa stranim dobavljačima - multinacionalnim kompanijama – Mnoga će poduzeća primijeniti PUU kao dio šireg plana uspostave ili produbljivanja svojeg poslovanja sa stranim dobavljačima strateške robe. Uspostavom PUU-a malo ili srednje poduzeće može potencijalno postići veći pristup visokoj tehnologiji i programima napredne tehnologije (ATP) jer će dobavljač multinacionalna kompanija biti sigurna da će njezini proizvodi biti čuvani na ispravan način.
 • Ulazak na nova tržišta – U nekim državama poduzeća koja se bave strateškim predmetima po zakonu moraju imati ili ih se aktivno potiče na uspostavu Programa unutarnje usklađenosti. U drugim državama PUU je preduvjet za dobivanje opće dozvole, koja poduzeću omogućuje slanje višestrukih pošiljaka u sklopu jedne dozvole. Poduzeća koja žele biti konkurentna na tim tržištima. često uspostavljaju PUU da bi mogla iskoristiti priliku takvih trgovinskih poticaja.
 • Spajanja i preuzimanja (M&A) - Kada dođe do spajanja ili preuzimanja, matično društvo često mora provesti dubinsku analizu da bi potvrdilo da subjekt kojeg preuzima nije prethodno počinio povrede strateške kontrole trgovine za koje bi kao posljedicu matično društvo bilo odgovorno nakon preuzimanja. Kao rezultat toga, poduzeća kod kojih se očekuju preuzimanja ili spajanja trebala bi uspostaviti PUU na nalog preuzimatelja tj. matičnog poduzeća.
 • Uvjeti dozvole – U nekim državama poduzeća moraju imati PUU kojeg odobravaju državna tijela da bi mogla dobiti opću dozvolu (kojom se omogućuje slanje višestrukih pošiljaka pod jednom dozvolom).
 • Povremene revizije - Unutarnje ili vanjske revizije mogu otkriti ranjivosti i rizike unutar poduzeća ili izložiti prethodne povrede strateške kontrole trgovine koje zahtijevaju usvajanje PUU-a.
 • Povrede strateške kontrole trgovine – Nažalost, neka poduzeća uspostavljaju PUU tek nakon što već povrede zakone. Ako se utvrdi da je poduzeće prekršilo propise strateške kontrole trgovine, državno tijelo može zatražiti (kao dio nagodbe ili sankcije) da navedeni subjekt uspostavi PUU. U drugim slučajevima poduzeće može dobrovoljno uspostaviti PUU u nastojanju da pokaže nacionalnim tijelima ili vanjskim partnerima svoju obvezu usklađenosti strateške kontrole trgovine.

U budućnosti će programi unutarnje usklađenosti postati neophodni sve većem broju poduzeća. Rastuća suradnja među globalnim malim i srednjim poduzećima koja dobavljaju stratešku robu, kao i potreba za novim tehnologijama s dvojnom namjenom (3D tisak, softveri za neovlašteni ulaz, itd.) kod sve većeg broja poduzeća će stvoriti potrebu da razviju PUU da bi osigurala da se strateška roba upotrebljava isključivo u zakonite krajnje uporabe i da je kupuju provjereni krajnji korisnici.