za usklađenost strateške kontrole trgovine

Ovaj odjeljak je namijenjen za uvodni dio i sadržaj je osmišljen da bi potaknuo korisnika na razmišljanje o tome kako strateška kontrola trgovine može potencijalno utjecati na vaše poslovanje te je li PUU prikladan za vaše poduzeće. Ovaj dio vodiča nastoji upoznati korisnika s osnovnim pojmovima strateške kontrole trgovine, vrstama robe i aktivnosti koje podliježu propisima i ograničenjima, vrstama industrije i sektora na koje utječe strateška kontrola trgovine te ulogu industrije u sprječavanju neovlaštenog prijenosa ili preusmjeravanja strateške robe. Ovaj odjeljak objašnjava svrhu i važnost programa unutarnje usklađenosti, prednosti i koristi koje PUU može pružiti poduzećima te gubitke povezane s nesukladnostima sa strateškom kontrolom trgovine. U ovom će se odjeljku također govoriti o važnosti prilagodbe PUU-a unutar vašeg poduzeća da bi se povećalo u najvećoj mogućoj mjeri njegova korisnost i učinkovitost. Također, ovaj odjeljak vodiča sadrži glosar pojmova koji pruža definicije za više 150 pojmova koji se koriste u Vodiču za PUU.

Pritisnite podnaslov s lijeve strane da biste saznali više o sadržaju ovog odjeljka.