za usklađenost strateške kontrole trgovine

Strateške kontrole trgovine predstavljaju jedinstvene izazove za akademske i istraživačke institucije jer se iste često mogu smatrati preprekom za slobodan protok ideja - jedan od temelja akademske zajednice. Strateška kontrola trgovine može ograničiti istraživače u dijeljenju određene vrste opreme, informacija i tehnologija s određenim pojedincima i0ili odredištima. Međutim, velika većina aktivnosti koju izvršavaju akademske i istraživačke organizacije nisu podložne kontroli. Strateške kontrole trgovine ne ograničavaju osnovna znanstvena istraživanja koja se uobičajeno podučavaju na fakultetima i sveučilištima ili informacije koje su dostupne u javnoj domeni.. Strateške kontrole trgovinske se odnose samo na robu i tehnologije koje se nalaze na kontrolnim popisima vaše države ili u nekim slučajevima na nenavedenu robu kada je roba ili tehnologija poznata ili se smatra da će ista biti uporabljena u svrhe OMU-a ili u vojne krajnje svrhe tj. za vojne krajnje korisnike (poznato kao sveobuhvatne kontrole)

Neophodno je da akademici, istraživači i administratori u potpunosti razumiju kako se strateška kontrola trgovine primjenjuje na njihove aktivnosti te da poduzmu potrebne mjere da spriječe nezakoniti prijenos kontrolirane robe, tehnologija ili znanja. Resursi navedeni u nastavku. namijenjeni su za pomoć vašim akademskim/istraživačkim organizacijama da bi bile usklađene s relevantnim zakonima i propisima strateške kontrole trgovine.

Resursi su organizirani kako slijedi:


 

Napomena: Preporučuje se da se vaše poduzeće također savjetuje s „Elementima PUU-a“ - pododjeljak „Prijenos tehnologije i mjere zaštite“ te „Alati za industrijski sektor“ - pododjeljak „Najbolje prakse za tehnologiju“ Vodiča za PUU da biste saznali više o usklađenosti s kontrolama tehnologije. Ovi odjeljci pružaju detalje o mjerama zaštite tehnologije i načine na koje vaše poduzeće može učinkovito upravljati materijalnim i nematerijalnim prijenosima kontrolirane tehnologije (uključujući i prikriveni izvoz).