za usklađenost strateške kontrole trgovine

Zakoni i podzakonski akti o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom

EU REGULATIVA

 

ZAKONI

·         Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (NN 80/11 i 68/2013). 

PODZAKONSKI AKTI

·         Pravilnik o obrascima zahtjeva za robu s dvojnom namjenom  (NN  44/14 i 20/17)

·         Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom  (NN 44/14 i 20/17)

         Zakoni i podzakonski akti o kontroli izvoza robe s vojnom namjenom i nevojnih ubojitih sredstava

ZAKONI

 

PODZAKONSKI AKTI

 

Kontakti

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Služba za izvoznu kontrolu
Tel: +385 1 4598 123
       +385 1 4598 134
Faks: +385 1 6474 553
kontrola.izvoza@mvep.hr

 

[1] Smjernice su u fazi nacrta. Pribavit ću poveznicu na Smjernice EU-a u svibnju 2019.