za usklađenost strateške kontrole trgovine

Ovaj odjeljak Vodiča za PUU vodi vas kroz proces pisanja jasnog i sveobuhvatnog Priručnika za PUU koji se temeljni na osnovnim elementima PUU-a. Ovaj vodič pruža predloške u MS Word® formatu za svaki element PUU-a, koji se mogu uređivati i mijenjati na način da odražavaju specifične postupke i politike PUU-a vašeg poduzeća. Predlošci pružaju upute za osobe koje su odgovorne za sastavljanje Priručnika za PUU te identificiraju specifične sadržaje koje vaše poduzeće mora prilagoditi. Kada dovršite, vaše će poduzeće imati prilagođen Priručnik za PUU koji će služiti kao temelj PUU-a vaše organizacije te budućih napora na području usklađenosti trgovine. Priručnik za PUU se može otisnuti, uvezati te podijeliti svim ključnim zaposlenicima i odjelima unutar vašeg poduzeća.

Pritisnite na odgovarajuće poglavlje u nastavku da biste pristupili predlošku kojeg možete mijenjati za svaki element PUU-a vašeg poduzeća.

  1. Predanost visokog rukovodstva postizanju usklađenosti
  2. Organizacijska struktura,odgovornosti i resursi
  3. Osposobljavanje i podizanje razine osviještenosti
  4. Proces i postupci pregleda transakcija
  5. Pregled uspješnosti,revizije,izvješćivanje i korektivne radnje
  6. Vođenje evidencije i dokumentacija
  7. Fizička sigurnost i sigurnost informacija

Traženje ICP Web-mjesto