za usklađenost strateške kontrole trgovine

Uvod

Proliferacija oružja za masovno uništenje (OMU) i konvencionalnog oružja predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti. Sprječavanje nedržavnih aktera, terorista i država za koje sumnja da su proliferatori da nabave ovo oružje je jedan od osnovnih izazova s kojima se suočava današnja međunarodna zajednica. Kao odgovor na te prijetnje, mnoge države su uspostavile zakonodavstva koja reguliraju trgovinske aktivnosti koje uključuju „stratešku robu“ (robu, usluge ili tehnologije) koje imaju zakonitu komercijalnu uporabu, ali također mogu doprinijeti OMU-u, njihovom načinu isporuke ili konvencionalnom oružju. Ti zakoni i propisi koji su poznati i kao „strateška kontrola trgovine“, nastoje ograničiti i regulirati prijenos strateške robe do krajnjih uporaba, krajnjih korisnika i odredišta preusmjeravanja ili proliferacije. Strateška kontrola trgovine (STK) podržava vašu nacionalnu sigurnost, vanjsku politiku i ekonomske interese te nema za cilj ograničiti zakonitu trgovinu i komercijalne aktivnosti.

Snažno javno-privatno partnerstvo je ključno za učinkovitu primjenu sustava SKT-a u vašoj državi te za uravnoteženje tih interesa. Industrija je prva linija obrane te je u najboljoj poziciji da procijeni robu, klijente i transakcije. Industrija ima neusporedivo razumijevanje tehničkih karakteristika, potencijalnih krajnjih uporaba i mogućih krajnjih korisnika njegovih proizvoda te stoga ima ključnu ulogu u otkrivanju i sprečavanju nezakonitih pokušaja nabave. To zahtijeva od vašeg poduzeća da razvije sustavni pristup usklađivanju sa zahtjevima strateške kontrole trgovine te pruži svoje resurse podršci tih nastojanja.

Izrada plana unutarnje usklađenosti (PUU) je neprocjenjiv način na koji vaše poduzeće može zadovoljiti svoje obveze strateške kontrole trgovine, istovremeno čuvajući ključne poslovne interese. Jednostavno rečeno, PUU je niz unutarnjih politika, postupaka i pisanih smjernica koje poduzeća usvajaju da bi olakšale usklađenost sa zahtjevima strateške kontrole trgovine. PUU sadrži postupke koji zahtijevaju da poduzeće detaljno provjeri sve stranke u transakciji, krajnje korisnike, odredišta, krajnje uporabe predmeta te da procijeni sveukupan rizik od preusmjeravanja, tijekom svih koraka poslovne transakcije. U konačnici, ti postupci ograničavaju potencijal za neovlaštene prijenose strateških artikala i smanjuju rizik da vaše poduzeće posluje u sukobu sa zakonom.

Vodič za PUU pruža informacije i smjernice koje pomažu malim i srednjim poduzećima da uspostave, provedu i održavaju (i poboljšaju) PUU. Vodič pruža online osposobljavanja, alate za provedbu (predloške, primjere i kontrolne liste), referentne materijale i resurse za specifične sektore koji će vam pomoći i podržati vas u uspostavi i provedi PUU-a, a sve u skladu s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima SKT-a.

Nastavite na odjeljak „Navigacija i uporaba mrežne stranice“ da biste započeli s pregledom i uporabom Vodiča za PUU.